Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Begreppet Musik vid Siljan som en sammanhållen musikfestival finns inte längre. Den avslutades med 50-årsjubileet 2019. Men musiken runt Siljan finns kvar och hittar nya former.  

Musik vid Siljans Vänförening finns dock kvar som som en ideell och öppen kulturförening byggd på medlemskap och arbetar nu för att hitta föreningens nya roll för fortsatt stöd till musik och kultur i Siljansbygden. Föreningen kommer även fortsättningsvis att förvalta det av oss inregistrerade varumärket Musik vid Siljan. Styrelsen har kommit långt i arbetet med det förslag till ny verksamhetsinriktning som ska läggas fram till beslut vid föreningens årsmöte i september. Det kan bli aktuellt att ge föreningen ett nytt namn som bättre beskriver den nya rollen. Ett förslag är Kulturföreningen Musik vid Siljan.

Avsikten är att vi genom opinionsbildning, marknadsföringshjälp och på annat sätt skall stödja initiativ inom musik och kultur. Vänföreningen kommer även fortsätta uppmuntra ungdomar genom stipendier, ev genom att inrätta en stipendiefond. Vi kommer även se till att den framgångsrika låtspelskursen för barn och unga genomförs. 

Vi återkommer med mer information vartefter. Har du idéer kring detta är du välkommen att kontakta oss, se under fliken kontakt. Låter det som ett angeläget arbete? Bli gärna medlem i föreningen!

Vi välkomnar ditt engagemang i olika uppgifter för att utveckla musiken och kulturen i Siljansbygden.

Under fliken ”Musik vid Siljans Vänförening” ser du vilka som ingår i styrelsen och deras kontaktuppgifter.

Coronapandemin har under drygt ett år lamslagit stora delar av samhället, inte minst kultursektorn. Det gäller givetvis också arrangörer, kulturföretag och artister i Siljansbygden, som nu planerar för olika scenarior när det gäller sommarens aktiviteter. Den av regeringen i maj beslutade planen för successiv öppning av samhället från 1 juni och framåt ger vissa möjligheter, så vi kan ändå se fram emot ett visst utbud av levande musik i sommar. Ett mycket positivt besked kom 28 juni om lättnader i restriktionerna från 1 juli. Läs mer under fliken ”Aktuellt 2021”.

Varje arrangör gör sina egna bedömningar utifrån gällande lagstiftning och rekommendationer och fattar beslut efter hand om de egna arrangemangen. Det blir inte någon beskrivning av alla programpunkter på denna webbplats, inte heller något tryckt veckoprogram, annonsering e. dyl. under samlingsnamnet ”Musik vid Siljan”. Vi hänvisar er till turistorganisationen Visit Dalarna och deras kalender på www.visitdalarna.se och direkt till de olika arrangörerna. 

Aktuella hemsidor:

www.visitdalarna.se

www.folkmusikenshus.se

www.stammoveckan.se

www.bodabygden.se

www.alfvengarden.se

www.kafenyfiket.se

www.stiftsgardenrattvik.se

www.svenskakyrkan.se – sök på resp. församling

www.bingsjostamman.se

www.dalarnasspelmansforbund.se

www.furudalsbruk.se

www.oratoriekorenvox.se