Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Villkor för anmälan

Anmälan
Ange namn, postadress, telefonnummer, e-postadress samt personnummer. Du kommer att få en bekräftelse och mer information per e-post. Efter sista anmälningsdag skickas en faktura till din angivna e-postadress. På fakturan finns alla uppgifter du behöver för att betala kursen. Det är viktigt att betalningen sker enligt anvisningarna så att vi kan se att kursavgiften kommit in i god tid innan kursstart.

Personnummer
Vi samarbetar med Studieförbundet Bilda GävleDala och Kulturens Bildningsförbund när det gäller Musik vid Siljans kurser. Eftersom studieförbundens verksamhet till stor del är skattefinansierad behöver de komplett personnummer på alla deltagare. Bland annat vill man med detta säkerställa att våra skattemedel används på ett riktigt sätt. Personnumret rapporteras i studieförbundets databas och syns inte på deltagarlistan som ledaren får. Det är alltså bara administratören som ser ditt personnummer. Med personnummer registrerat hos aktuellt studieförbund omfattas du även av deras försäkring, vilket innebär att du är försäkrad om något olyckstillbud skulle inträffa under kursens gång.

Kan ni använda mina personuppgifter till andra ändamål?
De uppgifter som du lämnar rör bara det arrangemang som du deltar i. För att kunna använda dina uppgifter på annat sätt måste vi ha ditt medgivande. De personuppgifter du lämnar vid anmälan behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PuL).

Återtagande av anmälan
Anmälan till kursen är bindande. Du har rätt att återta din anmälan genom att meddela oss per post eller e-post senast 10 dagar före kursstart. Du får då tillbaka hela avgiften med avdrag för en administrativ kostnad som är 20% av deltagaravgiften. Om du lämnar återbud till kursen mindre än 10 dagar före kursstart eller direkt efter första träffen, betalar du halva avgiften. Om du avbryter ditt deltagande senare är du skyldig att betala full avgift. Om avbrottet beror på sjukdom betalar du för den tid du har deltagit.

Inställd kurs
Musik vid Siljan har rätt att vid för få anmälningar ställa in planerad kurs. Detta beslut tas efter angiven sista anmälningsdag.

Frågor
Vid frågor se respektive kurs.

Kurserna vid Folkmusikens Hus
Folkmusikens hus samarbetar med Studieförbundet Bilda GävleDala. För anmälan se respektive kurs och www.folkmusikenshus.se 

Kurserna med Boda Hembygdsförening
Boda Hembygdsförening samarbetar bland andra med Kulturens Bildningsförbund. För anmälan se respektive kurs och www.bodabygden.se

Musik i Dalarna
Musik i Dalarna producerar festivalen Musik vid Siljan på uppdrag av Musik vid Siljan AB och de tre värdkommunerna Leksand, Mora och Rättvik. För frågor kring festivalen, kontakta Annika Nordkvist, annika.nordkvist@musikidalarna.se eller via www.musikidalarna.se

Comments

Nellie Stenberg
Reply

Anmälan till fiolkurs

Leave a Reply to Nellie StenbergAvbryt svar

name

email (not published)

website