Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Vänföreningen

Musik vid Siljans Vänförening bildades 1989 och är idag en av fyra delägare i Musik vid Siljan AB. De övriga är kommunerna Leksand, Mora och Rättvik. Styrelsens ordinarie ledamot Inger Olanås ingår i styrelsen för Musik vid Siljan AB.

Från hösten 2016 övertar Vänföreningen bolaget Musik vid Siljan AB, dess namn, ändamål och verksamhet, då Leksand, Mora och Rättvik kommuner drar sig ur ägande och verksamhet. Genom övertagandet kan det påbörjade utvecklingsarbetet för musiksamverkan, program och kurser fortsätta, med sikte på nya spännande och upplevelserika musikveckor under det välkända begreppet Musik vid Siljan.

 

Vänföreningen med sina 27 år är livligt engagerad i Musik vid Siljans kursverksamhet och står själva för ett antal kurser. Vänföreningen fortsätter stödja och uppmuntra morgondagens musiker i Siljansbygden med stipendier på 5 000 kr som vi varje år ger en lovande musiktalang i Leksand, Mora och Rättvik.  Våra medlemmar sprider information och bildar opinion för Musik vid Siljans kulturinsatser.

 

Bli medlem och dra fördel av dina förmåner:

  • Köp biljetter till reducerat medlemspris.
  • Läs medlemsbladet ”Fjärilen” fyra gånger om året.
  • Delta i Vänföreningens egna musikträffar.
  • Säg Din mening om musikveckan vid medlemsträffar.

Vi hoppas att Du vill bli medlem i vår förening genom att betala Din årsavgift till Musik vid Siljans Vänförening. Det kostar 225 kr om året för en person och 350 kr för ett par.

Betalas till bankgiro 5649-1707. Glöm inte att ange Ditt namn och Din adress!

Vänföreningens styrelse
Ordf: Orvar Bodlund, Siljansnäs, v ordf. Lotta Kers, Rättvik, Inger Olanås, Färnäs, Gunbritt Berggren, Leksand, och Margaretha Mattsson, Orsa. Suppleanter: Bernd Janusch, Mora och Lennart Öhnell, Boda. Adjungerad: Veronika Nilsson, ekonomiansvarig.

Musiken skapar frihet och gemenskap mellan människor och länder.
Välkommen som medlem!

Kontakt:
Orvar Bodlund
Tregattu 12 793 60 SILJANSNÄS
Tel 0705-71 39 96
orvar.bodlund@gmail.com

 

Läs medlemstidningen:

Fjärilen nr1 2016
Fjärilen nr3 2015
Fjärilen nr2 2015
Fjärilen nr1 2015

Leave a comment

name

email (not published)

website