Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Musik vid Siljans Vänförening

Musik vid Siljans Vänförening bildades 1989 som en lokalt utvecklad och genomförd musikvecka, som sedan dess återkommit varje år. Vänföreningen Musik vid Siljan övertog 2016 Musik vid Siljan AB , inklusive dess namn, ändamål och verksamhet från Leksand, Mora och Rättviks kommuner. Till och med 50-årsjubiléet 2019 ledde Vänföreningen, som ny huvudman, den samordnade marknadsföringen av musikveckan tillsammans med de många arrangörer som svarar för program och aktiviteter, som brinner för att utöva, förnya och förmedla en viktig del av musikkulturen. Vänföreningen har även genomfört egna konserter och kurser.

Stöd de arrangörer som bygger musikveckan och Musik vid Siljan (se arrangör under resp program)

Vänföreningen arbetar nu med att hitta en ny form för att, ev tillsammans med en samarbetspartner, fortsätta stödja musikveckans arrangörer och uppmuntra morgondagens musiker i Siljansbygden med stipendier. Våra medlemmar sprider information och bildar opinion för Musik vid Siljans kulturinsatser. Vänföreningen ger ut ett medlemsblad Fjärilen för att informera, inspirera och inbjuda medlemmarna till konserter mm.

Bli medlem i Vänföreningen! Stöd barn och ungdomars musikutveckling genom Vänföreningens stipendieverksamhet . Som medlem i Musik vid Siljans Vänförening bidrar du till musikkulturen och musikutbudet vid Siljan.

Vi hoppas att Du vill bli medlem i vår förening genom att betala Din årsavgift till Musik vid Siljans Vänförening. Det kostar 225 kr om året för en person och 350 kr för ett par.

Betalas till bankgiro 5649-1707. Glöm inte att ange Ditt namn och Din adress!

Vänföreningens styrelse
Ordf: Bo Pettersson Siljansnäs, v ordf: Inger Olanås Färnäs, Margaretha Mattsson Orsa, Anna Kjellin Falun, Lennart Fast Rättvik, Anita Aspfors-Westin Rättvik.  Suppleanter: Lennart Öhnell, Boda och Britta Börjes Falun. Adjungerad: Veronika Nilsson, ekonomiansvarig.

Musiken skapar frihet och gemenskap mellan människor och länder.

Välkommen som medlem!

Vi är tacksamma för dina idéer och synpunkter! Tag gärna kontakt:

Vänföreningens e-postadress: kontaktmusikvidsiljan@gmail.com
Bo Pettersson, Vänföreningens ordförande
Tel 070-66 222 97
E-post: bo.mia@telia.com

Läs medlemstidningen:

Fjärilen nr 1 2019

Fjärilen nr 2 2018
Fjärilen nr 1 2018

Fjärilen nr 4 2017
Fjärilen nr 3 2017

Fjärilen nr 2 2017

Fjärilen nr1 2017

Leave a comment

name

email (not published)

website