Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Musik vid Siljans Vänförening

Musik vid Siljans Vänförening bildades 1989 som en lokalt utvecklad och genomförd musikvecka, som sedan dess återkommit varje år. Vänföreningen Musik vid Siljan övertog 2016 Musik vid Siljan AB , inklusive dess namn, ändamål och verksamhet från Leksand, Mora och Rättviks kommuner. Till och med 50-årsjubiléet 2019 ledde Vänföreningen, som ny huvudman, den samordnade marknadsföringen av musikveckan tillsammans med de många arrangörer som svarar för program och aktiviteter, som brinner för att utöva, förnya och förmedla en viktig del av musikkulturen. Vänföreningen har även genomfört egna konserter och kurser.

Vänföreningen arbetar nu med att hitta en ny form för att, ev tillsammans med en samarbetspartner, fortsätta stödja musikveckans arrangörer och uppmuntra morgondagens musiker i Siljansbygden med stipendier. Våra medlemmar sprider information och bildar opinion för Musik vid Siljans kulturinsatser. Vänföreningen ger ut ett medlemsblad Fjärilen för att informera, inspirera och inbjuda medlemmarna till konserter mm.

På grund av coronapandemin är det ytterst osäkert hur många aktiviteter de olika arrangörerna har möjlighet att genomföra under vecka 27. Vi vet att några arrangörer kommer att livestreama konserter eller ge konserter inför en mindre publik. De fattar beslut om detta vartefter och informerar på sina hemsidor. Vi kommer även att ge allmän lägesinformation på hemsidan efter hand. 

Även om 2020 ser ut att bli något av ett ”förlorat år” i Musik vid Siljansammanhang ser vi ändå att Vänföreningen har en roll att spela i dag och framöver. Vi vill därför gärna att du som är medlem blir kvar i föreningen och vill gärna ha kontakt med nya. Nu behöver musiken och kulturen vid Siljan vårt stöd och engagemang mer än någonsin.

Vi kommer dock att dela ut musikstipendier till lovande ungdomar i Siljansbygden även i år.

Medlemskapet i Musik vid Siljans Vänförening kostar 225 kr för en person och 350 kr för ett par. Avgiften betalas till bankgiro 5649-1707. Glöm inte att ange namn, postadress och e-postadress!

Styrelsen har beslutat att under rådande omständigheter behåller du som betalat avgift för 2019 ditt medlemskap även under 2020.

Vänföreningens styrelse
Ordf: Bo Pettersson Siljansnäs, v ordf: Inger Olanås Färnäs, Margaretha Mattsson Orsa, Anna Kjellin Falun, Lennart Fast Rättvik, Anita Aspfors-Westin Rättvik.  Suppleanter: Lennart Öhnell, Boda och Britta Börjes Falun. Adjungerad: Veronika Nilsson, ekonomiansvarig.

Musiken skapar frihet och gemenskap mellan människor och länder.

Välkommen som medlem!

Vi är tacksamma för dina idéer och synpunkter! Tag gärna kontakt:

Vänföreningens e-postadress: kontaktmusikvidsiljan@gmail.com
Bo Pettersson, Vänföreningens ordförande
Tel 070-66 222 97
E-post: bo.mia@telia.com

Läs medlemstidningen:

 

Fjärilen nr 1 2019

Fjärilen nr 2 2018
Fjärilen nr 1 2018

Fjärilen nr 4 2017
Fjärilen nr 3 2017

Fjärilen nr 2 2017

Fjärilen nr1 2017

Leave a comment

name

email (not published)

website