Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

 

Jubileumsveckan till ända!

Så var då årets musikvecka till ända och får läggas till raden av musikveckor under 50-åriga Musik vid Siljans historia.

Avsikten var att genomföra jubileumsveckan utan så mycket pompa och ståt men däremot med en särskild satsning på några konserter och en intensifierad marknadsföring av hela veckans program.

Styrelsen för Musik vid Siljans Vänförening vill rikta ett varmt tack till alla arrangörer och ideellt arbetande funktionärer som genomfört konserter, kurser och danser som lockat publik och deltagare i stora skaror. Övriga samarbetspartners är också värda att uppmärksammas.

Tack till alla fantastiska artister som publiken kunnat möta i konsertsalar, kyrkor, hembygdsgårdar etc. Tack också till alla er besökare som valt att söka musikaliska upplevelser under vår musikvecka.

Styrelsen för Musik vid Siljans Vänförening vill tacka för all uppmuntran och beröm som kommit oss till del inför och under veckan. Vänföreningen har arbetat helt ideellt, och i år utan samhällsstöd, med programsammansättning, samordning och marknadsföring. Dessutom på egen hand eller i samarbete arrangerat låtspelskurs för barn och ungdom och fyra konserter, bl a de båda i Leksands kyrka. Såväl konserten med Dalasinfoniettan och Sofia Karlsson som konserten med Lill Lindfors, Gustaf Sjökvists Kammarkör och Anders Ekdahls trio blev stora publikframgångar och mycket fina musikaliska upplevelser. De positiva reaktioner vi mött känns gott och visar att det från många håll finns ett stort intresse för musik och kultur i Siljansbygden, även från övriga delar av landet. Många har nog förstått att det sannolikt var sista gången musikveckan genomfördes av Vänföreningen under paraplyet Musik vid Siljan, även om mycket av musiken sannolikt kommer att finnas kvar men under eget namn och i andra former. Framtiden för begreppet Musik vid Siljan och Vänföreningen är oklar och föremål för diskussion. Arbetet med att stödja barns och ungdomars eget musicerande genom stipendier och kurser känns dock extra angeläget. Vi återkommer i frågan.

Med önskan om en fortsatt härlig sommar!

Styrelsen för Musik vid Siljans Vänförening

 

Musik vid Siljan 29 juni – 7 juli 2019 – 50-årsjubileum!

En vecka efter midsommar, alltid vecka 27, finner du konserter i vackra och unika miljöer med folkmusik, klassisk musik och världsmusik– för hela familjen. Besök spelmansstämmor och danskvällar runt om i byarna, där stämningen är familjär och du är välkommen att spela, dansa eller bara lyssna och njuta. Många kurser med varierande inriktning och nivå erbjuds, så att du kan ta aktiv del i skapandet, känna kreativiteten och glädjen och lära dig något nytt inom musiken och dansen.

Sedan 1969 har Musik vid Siljan varit en av Sommar-Sveriges största återkommande musikhändelser och kan i år fira 50 år. Under veckan uppmärksammas detta på olika sätt, t ex genom val av konserter, spelplatser och artister. Vartefter program är klara publiceras de på hemsidan och Facebook samt på samverkande arrangörers egna medieplattformar.

Precis som tidigare år kommer årets musikvecka att innehålla 30-talet konserter, spelmansstämmor och bystugedanser. Du kan välja mellan små kammarkonserter, större körverk, stora och små spelmansstämmor, stipendiekonserter och världsmusik.

Till detta kommer 20-talet kurser, allt från låtspel för barn, till körsång och kulning, till polskor och Ethno – musik med ungdomar från hela världen.
Läsa mer – fortlöpande uppdateringar under  Nyheter och Program.

Siljansbygdens musik – och världens musik!

Under Musik vid Siljan möter du många lokala arrangörer som värnar musiken och dansen och som brinner för att dela upplevelserna med andra. Musiken ges på fäbodar och i smedjor, i kyrkor och på hembygdsgårdar, på tonsättaren Hugo Alfvéns tun vid älvkanten, eller i nobelpristagaren Erik Axel Karlfeldts blommande trädgård på Sångs i Sjugare by. De unika miljöerna fördjupar musikupplevelsen och gör veckan till en bred kulturhändelse vid Siljan.

Läsa mer – fortlöpande uppdateringar under Program.

En aktiv musikvecka för hela familjen!

Musik vid Siljan överbryggar generationsgränser, språkgränser och musikgränser. På kurser och spelmansstämmor spelar barn och vuxna tillsammans. Barn och ungdomars kurser och musikläger avslutas med uppspelningar och egna program. Musikstipendier delas under veckan ut till lovande unga musiker. Ethno samlar ungdomar från hela världen, och Låtspelskursens barn och ungdomar spela upp under veckan. Vid Musik vid Siljan möter vi framtidens musiker – som blivande traditionsbärare och förnyare i full aktion!

Läsa mer – fortlöpande uppdateringar under Kurser och Program.

 

Foto: Erica Sterner[/caption]

Musikveckan byggs och genomförs tillsammans!

Musik vid Siljan är en lokalt utvecklad och genomförd musikvecka som återkommit varje år sedan 1969. Målet är att utveckla och stärka kvalitativa musikupplevelser i Siljansbygdens unika kultur- och naturmiljö, till glädje för boende och besökare. Det är många arrangörer som tillsammans skapar musikveckan, som brinner för att utöva, förnya och förmedla en viktig del av musikkulturen. De svarar för program och aktiviteter, med stöd av samordnad marknadsföring via Musik vid Siljans Vänförening.

Tillsammans kan vi utveckla denna unika musikvecka och dess musikutbud ytterligare. Det kan göras i fortsatt samarbete mellan lokala musikarrangörer, musik- och kulturföreningar m fl. Starkt stöd från deltagare, publik och andra besökare inspirerar och stimulerar denna samverkan .

Var med och utveckla musikveckan Musik vid Siljan, som arrangör eller viktig stödjande partner. Stötta de arrangörer som bygger musikveckan (se arrangör under resp program), eller stöd veckan genom att bli medlem i Musik vid Siljans Vänförening.

Läsa mer – klicka på Vänföreningen och Kontakt .